Hoppa till innehållet på sidan Skånetrafikens logotyp, länkar till startsidan
Open API
 
 
 

   Versionshistorik    

   Registrera dig      

   Statistik      

        
   
   Välkommen till vår utvecklarsida  
 

 
Denna tjänst upphör från och med 2021-03-31. Vi hänvisar de öppna data och APIer som finns på www.trafiklab.se.


Skånetrafiken erbjuder ett öppet trafikdatagränssnitt (Open API) för dig som vill utveckla en applikation utan några krav på avtal eller registrering. Open API är enkelt att komma åt och använda och du får tillgång till dokumentation, versionsinformation och exempel på anrop.

Om du vill utveckla en produkt med hjälp av programvara och trafikdata från Skånetrafiken så är det några enkla riktlinjer vi vill att du ska följa.

1. Trafikdatan får användas fritt i befintligt skick. Den får inte förvanskas eller ändras på annat sätt. Om en reseplanerare byggs där det t ex är möjligt att ändra marginalen vid byte måste det upplysas om att en förändring där bytesmarginalen minskas kan göra att resegarantin inte gäller.

2. Skånetrafiken tillhandahåller skarp trafikdata uppdaterad vid varje tillfälle. Det innebär att trafikdata inte får lagras i ett annat system mer än högst tillfälligt av tekniska eller praktiska orsaker (till exempel för att skapa en hållplatslista som senare kan användas vid sökning). Då Skånetrafiken uppdaterar trafikdata regelbundet ska ingen data sparas längre än nödvändigt - vilket bör vara under 24 timmar för att säkerställa att korrekta resvägar presenteras för användaren.

3. Skånetrafiken kan inte göras ansvarig för eventuella problem som uppstår för resenärer som använt tredjepartstjänster. Skånetrafikens namn/varumärke får inte användas. Vid anspråk på resegaranti används Skånetrafikens egen reseplanerare för att avgöra om anspråket är riktigt eller ej.

4. Utvecklare bör undvika att ta fram tjänster som kräver att användaren betalar någon form av prenumerationsavgift för att få del av trafikdatan. Däremot ser vi inga problem med att tjänster finansieras via annonser på webbplats eller liknande. Om du tar fram en tjänst som kostar pengar att använda kommer användarna förmodligen att välja en annan tjänst som är gratis. Denna punkt är därför bara ett råd och inte ett krav från vår sida.

5. Skånetrafiken informerar om förändringar i gränssnitt och tillgänglighet med en förvarning om två veckor till registrerade parter. Internet är ett på många sätt svårkontrollerat fenomen, varför tillfälliga störningar i tjänsten kan förekomma därutöver. Information om planerade ändringar sker via e-post till motpartens tekniska kontaktperson. Personer som inte registreras sig kan inte förvänta sig någon information. Personer som registrerar sig (användarnamn och e-post ) får meddelande om planerade uppdateringar och ändringar.

6. Oavsett registrering så utgår Skånetrafiken från att du läst och accepterat att bygga din tjänst efter de regler som angivits här.

7. Skånetrafiken har rätt att omgående stänga av Öppet trafikdatagränssnitt (Open API /Labs) och därmed åtkomsten till tjänsten/trafikdatat om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot gällande lagstiftning eller allvarliga avsteg från regler nämnda ovan.

8. Skånetrafiken åtager sig inte support och utbildning och ger inga löften om upptid / tillgänglighet i Öppet trafikdatagränssnitt.

Jag har läst och godkänner reglerna.


 
 
 
Aktuell version
 • Version 2.2


  · Resväg på karta

  · Prisuppgifter

  · Bilrese-
  planerare

  · Aktuella linjetyper, val av trafikslag

 •  
     
                 
  Region Skånes hemsida Länk: Öppnas i nytt fönster